• انواع کارتن های سه لایه
  • انواع کارتن های پنج لایه
  • انواع کارتن های دایکاتی
  • انواع کارتن های تقسیم کننده (دیوایدر)

ابعاد همه ی تولیدات به دلخواه مشتری می باشد