• فویل بلیستر لاکدار
  • استریپ دارویی
  • ساشه های کاغذی و آلومینیومی
  • روکش آلومینیومی P.V.C دار